ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครการให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อพัฒนาอาจารย์ สาขาภัยพิบัติ/ฉุกเฉินทางการแพทย์...

: 10 มิ.ย. 63     : แพทยสภา


 

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครการให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อพัฒนาอาจารย์ สาขาภัยพิบัติ/ฉุกเฉินทางการแพทย์ ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯ ๖๐ พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ2)