แพทยสภาประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อเตรียมอนุมัติ การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านในหลายสาขา ประจำเดือนมิถุนายน 2563...

: 11 มิ.ย. 63     : แพทยสภา


แพทยสภามีการประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน โดยมี รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภาคนที่สอง เป็นประธานฯ เพื่อเตรียมอนุมัติ การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านในหลายสาขา ผ่านกรรมการแพทยสภา ประจำเดือนมิถุนายน 2563 โดยคณะอนุกรรมการชุดนี้จะประกอบด้วยผู้แทนจากราชวิทยาลัยและวิทยาลัยรวม 15 แห่ง เมื่อวันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคารสภาวิชาชีพ ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งคณะอนุกรรมการชุดนี้ จะมีการประชุมเดือนละหนึ่งครั้ง