แจ้งเตือนเฝ้าระวังและระงับการใช้ผลิตภัณฑ์ยา Zontrixone เลขทะเบียน 1C 186/54 ทุกรุ่นการผลิต...

: 20 ก.ค. 63     : แพทยสภา