ขั้นตอนการทำ MD Card ในกรณีที่ท่านมาที่แพทยสภา

: 23 ก.ค. 63     : แพทยสภา
ขั้นตอนการทำ MD Card ในกรณีที่ท่านมาที่แพทยสภา

  1. เบื้องต้นคุณหมอตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลของตนเองให้ถูกต้อง
  2. ถ่ายภาพเพื่อทำบัตร MD Card
  3. ระหว่างคุณหมอรอเจ้าหน้าที่พิมพ์บัตร MD Card คุณหมอสามารถชำระค่าบริการที่การเงินได้เลยค่ะ
  4. ได้รับ MD Card เป็นที่เรียบร้อย

ค่าธรรมเนียมบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (MD Card)

  • แพทย์จบใหม่ขอบัตรพร้อมขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (200 บาท/5 ปี)
  • แพทย์ทั่วไป/ต่ออายุ MD Card/ชำรุด หรือสูญหาย (500 บาท/5 ปี)