แพทยสภา และ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ร่วมแสดงความห่วงใย จากเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท และทำร้ายร่างกายในโรงพยาบาล...

: 23 ก.ค. 63     : แพทยสภา


แพทยสภา และ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ร่วมแสดงความห่วงใยแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
จากเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท และทำร้ายร่างกายในโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.  แพทยสภา และ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ นำโดย  ศ.เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา และคณะกรรมการแพทยสภาเข้าเยี่ยมเยียน โรงพยาบาลวิภาราม ชัยปราการ และ โรงพยาบาลมืองสมุทรปู่เจ้าฯ จ.สมุทรปราการ หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท และทำร้ายร่างกายในโรงพยาบาล แพทยสภามีความห่วงใยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ต่อสถานการณ์ที่มีกลุ่มวัยรุ่นทำร้ายร่างกายแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ภายในห้องฉุกเฉิน เป็นอย่างมาก ทางผู้บริหาร และกรรมการแพทยสภาขอส่งกำลังใจและความห่วงใยไปยังทุกท่าน และได้ประสานงานกองกำกับการสถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้ สังกัดตำรวจภูธร จังหวัดสมุทรปราการ ให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทในโรงพยาบาลให้เข้มงวดมากขึ้น แพทยสภาจะติดตามข้อเท็จจริง และหาทางช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้รับผลกระทบ โดยจัดประชุมเสวนาในกรณีดังกล่าวเพื่อเร่งหาแนวทางแก้ไข และป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก