แพทยสภารับมอบเครื่องฟอกอากาศจาก นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8...

: 17 ส.ค. 63     : แพทยสภา


แพทยสภารับมอบเครื่องฟอกอากาศจาก นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 น. ณ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ชั้น 12 อาคารสภาวิชาชีพ ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข คุณนิติ ถาวรวณิชย์ กรรมการที่ปรึกษา บริษัท ยูทรอนิกซ์ จำกัด และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปธพ.8) เข้ามอบเครื่องฟอกอากาศ UVCare จำนวน 3 เครื่อง แก่แพทยสภา เพื่อนำไปใช้ในห้องประชุม โดยมี ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา และ พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภาและเลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เข้ารับมอบในวันดังกล่าว แพทยสภาขอขอบพระคุณท่าน มา ณ โอกาสนี้