ประกาศแพทยสภา คณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2564-2566 ที่ 61 /2563 เรื่อง การลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา...

: 18 ส.ค. 63     : แพทยสภา


 

ประกาศแพทยสภา
คณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2564-2566
ที่ 61 /2563
เรื่อง การลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา