ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา

: 20 ส.ค. 63     : แพทยสภา


 

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา


  1. ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา (เอกสารแนบ 1)
  2. ใบสมัครงาน (เอกสารแนบ 2)