ร่วมแสดงความยินดีกับสภาเทคนิคการแพทย์

: 22 ก.ย. 63     : แพทยสภา


ร่วมแสดงความยินดีกับสภาเทคนิคการแพทย์
ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา กรรมการแพทยสภา และ พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับสภาเทคนิคการแพทย์ ในโอกาสที่สภาเทคนิคการแพทย์ย้ายที่ทำการใหม่ วันที่ 21 กันยายน 2563 ที่สภาเทคนิคการแพทย์ ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข