แพทยสภาร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ณ ศิริราช

: 24 ก.ย. 63     : แพทยสภา


แพทยสภาร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล


วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 7.00 น. แพทยสภา นำโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา อุปนายกแพทยสภาคนที่1, รศ.นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ รองเลขาธิการแพทยสภา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมฯ และ กรรมการแพทยสภา, นายแพทย์วันชาติ ศุภจัตุรัส, ศ.นพ.สารเนตร์ ไวคกุล และนายแพทย์โยธิน เบญจวัง พร้อมเจ้าหน้าที่แพทยสภาและเจ้าหน้าที่แพทยสมาคมฯ ร่วมวางพวงมาลาถวายบังคมหน้าลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช พระราชบิดาแห่งวงการแพทย์ไทย