ร่วมแสดงความยินดีกับสภากายภาพบำบัด

: 01 ต.ค. 63     : แพทยสภา


ร่วมแสดงความยินดีกับสภากายภาพบำบัด
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับสภากายภาพบำบัด ในโอกาสที่สภากายภาพบำบัดย้ายที่ทำการใหม่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ที่สภากายภาพบำบัด ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข