กำหนดการรับสมัครแพทย์ฝึกหัดประจำปี พ.ศ. 2564

: 02 ต.ค. 63     : แพทยสภา


ประกาศรับสมัคร เดือนพฤศจิกายน 2563

รับสมัคร  เดือนธันวาคม 2563

กำหนดสอบ สถาบันที่รับฝึกปฏิบัติงานเป็นผู้กำหนด

วันเริ่มฝึกปฏิบัติงาน 1 พฤศจิกายน 2564