ขอเชิญสมาชิกแพทยสภาทุกท่านใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2564-2566...

: 25 ธ.ค. 63     : แพทยสภา
ขอเชิญสมาชิกแพทยสภาทุกท่านใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการแพทยสภา
วาระ พ.ศ.2564-2566

การลงคะแนนจะมี 2 วิธี

1. E-Vote (สำหรับผู้ที่แสดงความจำนงแล้ว)
เริ่มวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09:00 น.
ถึงวันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 16:30 น.

คลิก

https://allregist.com/login/7e51746feafa7f2621f71943da8f603c

 

สำหรับลงคะแนนหากเกิดเหตุขัดข้องกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
โทร : 025901887 , 0994984509 (ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ)
E-mail : pincode@tmc.or.th


2. ทางไปรษณีย์ (วิธีเดิม) (เริ่ม 15 ตุลาคม 2563)
ส่งบัตรลงคะแนนเลือกตั้งมายัง สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ชั้น 12 อาคารสภาวิชาชีพ ซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 **ให้ส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น**

***ปิดรับบัตรลงคะแนน วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 16:30 น.***


รายละเอียดผู้สมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2564-2566
Scan QR Codeหรือ คลิก

https://anyflip.com/bookcase/jfjmu


กำหนดตรวจนับคะแนนเลือกตั้ง ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564
เวลา 09.00น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี ชั้น 3 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข


***ในกรณีเลือกตั้งทางไปรษณีย์ (วิธีเดิม) หากสมาชิกท่านใดไม่ได้รับเอกสารบัตรเลือกตั้งภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ให้ติดต่อแพทยสภาเพื่อตรวจสอบหรือขอรับใบแทน หรือ โทรสอบถามได้ที่ 02-590-1884, 02-591-5991***