แพทยสภาประชุมร่วมสมาพันธ์แพทย์ รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป เตรียมจัดงานสัมมนา "Safe Practice : Situation and Concerns"...

: 02 พ.ย 63     : แพทยสภา


แพทยสภาประชุมร่วมสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป
เตรียมจัดงานสัมมนา “Safe Practice : Situation and Concerns“
ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 – 15.30 น. ณ แพทยสภา ห้องประชุม 2 ชั้น 12 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข แพทยสภาร่วมกับสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป นำโดย  นายแพทย์ประดิษฐ์ ไชยบุตร ประธานสมาพันธ์ฯ และ พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ได้มีการประชุมคณะทำงานจัดงานสัมมนา  “Safe Practice : Situation and Concerns” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563  ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์ความปลอดภัยของผู้ป่วย การร้องเรียนฟ้องร้องบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมนำเสนอแนวทางการพัฒนาความปลอดภัยของทั้งผู้ป่วยและบุคลากร โดยรายละเอียดจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป