ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม...

: 25 ม.ค. 64     : แพทยสภา


ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ตำแหน่งนายแพทย์ ตำแหน่งเภสัชกร และตำแหน่งนายช่างโยธา

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิก https://op.coj.go.th/th/content/page/index/id/227953

 

Download เอกสารแนบด้านล่าง