แพทยสภาพร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตร ปธพ.8 และ ปธพ.9 ลงนามถวายพระพร

: 25 ม.ค. 64     : แพทยสภา


แพทยสภาพร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตร ปธพ.8 และ ปธพ.9 ลงนามถวายพระพร

 
          เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น.  ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง   พล.อ.ต. นพ. อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา และ ผู้อำนวยการหลักสูตร ปธพ. 8 และ 9 พร้อมด้วยผู้แทนนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 และรุ่นที่ 9 นำแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร ‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร