แพทยสภาเปิดตัวคณะผู้บริหารแพทยสภา วาระ พ.ศ.2564-2566

: 04 ก.พ. 64     : แพทยสภา


แพทยสภาเปิดตัวคณะผู้บริหารแพทยสภา วาระ พ.ศ.2564-2566

          วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 13.00 น. ห้องประชุมแพทยสภา ชั้น 14 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เชิญประชุมคณะกรรมการแพทยสภา วาระใหม่ พ.ศ.2564 – 2566 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรก พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับกรรมการใหม่ ทั้ง 30 ท่าน ซึ่งในการครั้งนี้ที่ประชุมได้เลือกนายกแพทยสภา วาระ พ.ศ.2564-2566
          โดยมติที่ประชุมแต่งตั้งคณะผู้บริหารแพทยสภาชุดใหม่ ประกอบด้วย

  • ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์  นายกแพทยสภา 
  • ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา   อุปนายกแพทยสภา คนที่หนึ่ง
  • รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉันชาย สิทธิพันธุ์   อุปนายกแพทยสภา คนที่สอง
  • พลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา
  • รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ รองเลขาธิการแพทยสภา
  • นายแพทย์เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์   เหรัญญิกแพทยสภา