แพทยสภายินดีต้อนรับกรรมการแพทยสภา วาระ 2564-2566

: 11 ก.พ. 64     : แพทยสภา


แพทยสภายินดีต้อนรับกรรมการแพทยสภา วาระ 2564-2566
จัดแนะแนวข้อมูลการดำเนินงานของแพทยสภาที่ผ่านมาสู่วาระใหม่

          วันนี้ (11 ก.พ.2564) เวลา 10.30-12.00น. ณ ห้องประชุมเจตพงษ์ ชั้น 14  อาคารสภาวิชาชีพ แพทยสภา ร่วมแสดงความยินดีกับกรรมการแพทยสภาใหม่ที่มาจากการเลือกตั้ง วาระ พ.ศ.2564-2566 นำโดย พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธ์ อุปนายกแพทยสภาคนที่ 2 น.ท.นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา นายแพทย์ภาสกร วันชัยจิระบุญ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา นายแพทย์พินิจ หิรัญโชติ อนุกรรมการบริหารแพทยสภา รศ.นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา และ รศ.นพ.วิสูตร ฟองศิริไพบูลย์ รองเลขาธิการแพทยสภา ได้จัดแนะแนวการดำเนินงานของแพทยสภา การแนะนำข้อมูล สถิติต่าง ๆ ข้อมูลด้านการศึกษา ฝึกอบรม ข้อมูลด้านจริยธรรมและกฎหมาย ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์ และงานทะเบียน รวมทั้งหน้าที่ของหน่วยงานภายในองค์กร รวมถึงบุคลากร เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ และภาพรวมของอาคารสภาวิชาชีพ แก่ กรรมการใหม่ทุกท่าน ก่อนการประชุมคณะกรรมการแพทยสภาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564