การประชุมวิชาการ The Global Interprofessional Education Conference: GIPEC 2021 วันที่ 19,26 เมษายน และ 17 พ.ค.64

: 01 เม.ย. 64     : แพทยสภา


การประชุมวิชาการ The Global Interprofessional Education Conference: GIPEC 2021
หัวข้อ “How Education sector responds to VUCA Health System”
วันที่ 19,26 เมษายน และ 17 พ.ค.64

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.)
โทร 097-117-5041, 091-738-6096
Email : healthprofessionals21@gmail.com


โหลดเอกสารได้ที่ไฟล์แนบด้านล่างmail