แพทยสภาให้การต้อนรับรองอธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ...

: 05 พ.ค. 64     : แพทยสภา


แพทยสภาให้การต้อนรับรองอธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
เพื่อขอคำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรต่าง ๆ 
ของสถาบันฝึกอบรมการว่าความชั้นสูง

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2564  เวลา 10.00 น. พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ  เลขาธิการแพทยสภา  ต้อนรับ  นายอดิศร ไชยคุปต์ รองอธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ในฐานะผู้บริหารที่กำกับดูแลสถาบันฝึกอบรมการว่าความชั้นสูง และนายทีปกร โกมลพันธ์พร อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ในโอกาสที่ สถาบันฝึกอบรม การว่าความชั้นสูง ได้เข้าหารือเพื่อขอคำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันฝึกอบรมการว่าความชั้นสูง