ด่วน!! แพทย์ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม online ในสาขาต่าง ๆ Merck Foundation จัดหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเป็น Specialist...

: 13 พ.ค. 64     : แพทยสภา
MERCK FOUNDATION CAPACITY ADVANCEMENT PROGRAM ONLINE COURSES 2021


ด่วน!!!  แพทย์ผู้สนใจ
เข้ารับการฝึกอบรม Online ในสาขาต่าง ๆ

Merck Foundation จัดหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเป็น Specialist
ฟรี!!! ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น!
(รายละเอียดดูจากไฟล์แนบด้านล่าง)

 

 

Tuesday, 11 May 2021

The Merck Foundation, is the philanthropic arm of Merck KGaA, Germany that aims to improve the health and wellbeing of people and advance their lives through science and technology. Our efforts are primarily focused on improving access to quality and equitable healthcare solutions in underserved communities, building healthcare and scientific research capacity and empowering people in STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) with a special focus on women and youth.

Merck Foundation together with its partners, with an aim to improve access to trained specialists across underserved communities,  is introducing scholarships for young local doctors in many new specialties including Emergency and Resuscitation Medicine, Gastroenterology, Laparoscopic Surgical Skills, Mental Health: Psychological Therapies, Orthopedic Trauma Science, Pediatric Emergency Medicine, Advanced Surgical Practice, Critical Care, Practical Dermatology, Neonatal Medicine, Pain Management, Psychiatry, General Surgery, Rheumatology, Endocrinology and Diabetes, Clinical Microbiology and infectious diseases, Ophthalmology, Internal Medicine, Neuroimaging for research, Urology, Trauma and orthopedics.  This is in addition to the specialty programs in Diabetes, Preventative Cardiovascular Medicine, Endocrinology, Sextual and Reproductive Medicine, Acute Medicine and Respiratory Medicine.  All these courses are in English, from reputed UK Universities. We invite applications from Asian doctors from under-served communities for these courses on our mail: info@merck-foundation.com, on or before 15th May 2021. Scientific Committee will review the application and select based on the eligibility criteria, available seats and fund. We have also included the Application format for the candidates to fill and submit.

Detailed list of courses are for your reference.  We request you to share this with your team and send the recommended list of Doctors who would be interested in undergoing these ONLINE courses, along with their CV(Name, age, gender, Graduation year, country, Province, Contact number and email), addressed to Senator, Dr. Rasha Kelej, CEO of Merck Foundation. The detailed eligibility criteria is mentioned in the file (3rd page).

We are looking forward receiving your recommended list of Doctors.  These course will be offered to the selected Doctor by the Scientific Committee,  FREE of charge.

Should you have any queries, please feel free to reach us.

Best Regards,

Venu Nair B.
Vice President -Regional Head of Asia Pacific
Merck Foundation
Merck Foundation India Office | Godrej One | 8th floor | Pirojshah Nagar | Eastern Express Highway | Vikroli East | Mumbai 400 079 | India
Tel.: +91 22 6210 9000 | Direct:: +91 22 6210 9196 | Mobile: +91 70453 46937
E-mail: venu.nair@merckgroup.com |www.merck-foundation.com