แพทยสภาและแพทยสมาคม มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข ในการสู้ภัยโควิด19...

: 02 มิ.ย. 64     : แพทยสภา


แพทยสภาและแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ มอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณ
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข ในการสู้ภัยโควิด-19


วันนี้ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา และ ศ.นพ.อมร  ลีลารัศมี  นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ มอบภาพดอกรวงผึ้ง  ดอกไม้ประจำพระองค์ในหลวงรัชกาลที่ 10 และเสื้อล้านกำลังใจ แทนคำขอบคุณ จำนวน 3,000 ตัว ให้แก่นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อมอบให้แก่ อสม. 20 จังหวัด ,อสส.กทม. , รพ.สนาม ในเขตสุขภาพที่ 1,5,6,10,11 และรพช. รพท. รพศ. ใน14 จังหวัดภาคใต้ แทนคำขอบคุณและเป็นขวัญกำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข ในการสู้ภัยโควิด-19