ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา...

: 07 มิ.ย. 64     : แพทยสภา


ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
(ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานและรับเรื่องร้องเรียน)