แพทยสภาจัดประชุมวิชาการ "ชวนหมอรู้" COVID-19 update ครั้งที่ 2 Practical for COVID-19 Management

: 15 ก.ค. 64     : แพทยสภา


แพทยสภาจัดประชุมวิชาการ Online 
โครงการ“ชวนหมอรู้” COVID-19 update ครั้งที่ 2
"Practical for COVID-19 Management

          วันนี้ (15 ก.ค.2564 ) เวลา 08.50 น. ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นประธานในการเปิดประชุมวิชาการในโครงการ“ชวนหมอรู้” COVID-19 update ครั้งที่ 2 “Practical for COVID-19 Management” ผ่านทางระบบ Online และ Facebook live แพทยสภา โดย พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวถึงความเป็นมาและบทบาทของแพทยสภากับ Covid-19 และการจัดโครงการชวนหมอรู้ ในครั้งนี้เป็นการจัดประชุมวิชาการทาง Online ครั้งที่ 2 ซึ่งมีวิทยากรรับเชิญ ประกอบด้วย รศ.ดร.นพ.นพพร อภิวัฒนากุล กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, ผศ.นพ. ชนเมธ เตชะแสนศิริ กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ เรื่อง “Practical holistic management in COVID-19 infected children and updated COVID-19 vaccine in children”, ผศ.นพ. สมิทธิ์ ศรีสนธิ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กรรมการแพทยสภาและนายกสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย  และ นพ.อนิรุต วรวาท  หัวหน้ากลุ่มงานนิติเวช โรงพยาบาลพระปกเกล้าเรื่อง “การจัดการกับศพของผู้ติดเชื้อ COVID-19” พร้อมทั้งมีการตอบข้อคำถามจากผู้ฟังทางออนไลน์ โดย นพ. ภาสกร วันชัยจิระบุญ  ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภา เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้แพทย์ได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ และนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 อย่างมั่นใจ