ขยายเวลาสำรวจ การฉีดวัคซีน COVID-19 ของสมาชิกแพทยสภา วันนี้ - 2 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น....

: 30 ก.ค. 64     : แพทยสภา


ขยายเวลาสำรวจ
การฉีดวัคซีน COVID-19 ของสมาชิกแพทยสภา 
วันนี้ - 2 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น.
(ขยายจากเดิม 30 ก.ค.64)​
เพื่อเป็นรวมส่ง กรมควบคุมโรค

ขอเชิญชวน สมาชิกแพทยสภา ทุกท่าน 
วันนี้ - 2 ส.ค.64  
โดย ได้ เปิดสำรวจ แพทย์ ปฏิบัติงานที่ประสงค์ จะฉีดวัคซีนเข็ม 3 ทั้ง  pfizer หรือ astrazeneca 
เพื่อส่งชื่อให้กับกรมควบคุมโรค เป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรในลำดับถัดไป 
สมาชิกแพทยสภา ทุกท่านสามารถตอบแบบสำรวจ
ได้ทาง Link MD e-service ของแพทยสภา ด้านล่าง 
https://doctor.tmc.or.th/Auth/Login


แพทยสภาขอให้แพทย์ทุกท่านปลอดภัย จาก covid-19
และขอร่วมส่งพลังใจให้ประชาชนทุกคนในการสู้วิกฤติครั้งนี้
#แพทยสภาดูแลสมาชิก

ปล. 
1.สมาชิกแพทยสภาต้องเปิดใช้บริการ MD E-service ก่อน
2.ทั้งนี้ ขอบพระคุณกรมควบคุมโรค