ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักวิชาการฝึกอบรมและสอบ ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา...

: 31 ส.ค. 64     : แพทยสภา


ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา

(ตำแหน่ง : นักวิชาการฝึกอบรมและสอบฯ จำนวน 2 อัตรา)