ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น นิติกร ประจำฝ่ายจริยธรรมและกฏหมาย...

: 09 พ.ย 64     : แพทยสภา


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายจริยธรรมและกฏหมาย ตำแหน่ง นิติกร