แพทยสภาร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข 27 พฤศจิกายน 2564...

: 27 พ.ย 64     : แพทยสภา


แพทยสภาร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข
27 พฤศจิกายน 2564


     วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.00น. พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ณ ลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


     โดยวันนี้ ได้ถือกำเนิดเป็น “วันแพทย์ไทย” ด้วยเช่นกัน ตามพระราชกิจจานุเบกษา ประกาศเมื่อ 11 ธันวาคม 2499 และในโอกาสนี้ แพทยสภา แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดพิเศษเนื่องใน "วันแพทย์" ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ NBT 2HD ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 - 17.00 น. โดยมีการสัมภาษณ์ให้ท่านรู้จักความเป็นมาของวันแพทย์ไทย ชมละครชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้เสียสละ และผู้ชมสามารถโทรปรึกษาปัญหาสุขภาพกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในวันเวลาดังกล่าว