แพทยสภาเปิดลงทะเบียนให้สมาชิกแพทยสภา รับวัคซีน Pfizer (เข็ม 3 หรือ เข็ม 4)ได้ทาง MD eService ตั้งแต่วันนี้ - 20 ม.ค.65 (เวลา 17.00 น.)...

: 17 ม.ค. 65     : แพทยสภา
แพทยสภาเปิดลงทะเบียน
ให้สมาชิกแพทยสภา 
รับวัคซีน
Pfizer (เข็ม 3 หรือ เข็ม 4)

ได้ทาง  MD eService 
link https://doctor.tmc.or.th

*** ตั้งแต่วันนี้ - 20 ม.ค.65 (เวลา 17.00 น.) ***


"เพื่อฉีดใน กทม."
วันที่ 24 – 28 มกราคม 2565 เวลา 13.00 – 14.30 น.
ณ โรงพยาบาล สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์


หมายเหตุ : สมาชิกแพทยสภาต้องเปิดใช้บริการ MD E-Service ก่อน

***พบปัญหา*** การลงทะเบียนแบบจองวัคซีน
                         โทร 02-590-1886 , 089-530-1112

***พบปัญหา*** Pin code MD E-service
                         โทร 02-590-1887 , 099-498-4509


ท่านสามารถสอบถามได้ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น.
หรือ Inbox ที่ FB แพทยสภา