รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ตำแหน่ง นักวิชาการฝึกอบรมและสอบฯ จำนวน 2 ตำแหน่ง...

: 22 ก.พ. 65     : แพทยสภา


ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
ตำแหน่ง นักวิชาการฝึกอบรมและสอบฯ จำนวน 2 ตำแหน่ง