ตรวจสุขภาพประจำปี 2565

: 12 มี.ค. 65     : แพทยสภา


ตรวจสุขภาพประจำปี 2565     เมื่อวันที่ 8 – 10  มีนาคม 2565  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้บุคลากรในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี 2565 โดยทีมแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลราชวิถี  ณ อาคารมหิตลาธิเบศร ในกระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  ในการนี้แพทยสภา ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุน จากผู้อำนวยการสถานพยาบาลกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในการตรวจสุขภาพประจำปี 2565 ให้แก่บุคลากรในสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา จำนวน 45 คน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่แข็งแรง และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย ...ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้