รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง...

: 25 มี.ค. 65     : แพทยสภา


ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง