แพทยสภาเยี่ยมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ณ โรงพยาบาลหัวหิน

: 08 เม.ย. 65     : แพทยสภา


แพทยสภาเยี่ยมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ณ โรงพยาบาลหัวหิน     วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.00 -11.00 น. ณ โรงพยาบาลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ แพทยสภา นำโดย ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาสนับสนุนการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ พร้อมอนุกรรมการฯ บางท่าน เข้าเยี่ยมแพทย์ผู้รับผิดชอบดูแลโครงการ โดยมี นายแพทย์จิตตรัตน์ เตชวุฒิพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน และ นายแพทย์จรัล ปันกองงาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ให้การต้อนรับ โดยการเยี่ยมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับทราบข้อมูล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับแนวทางดำเนินการต่อไป