จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

: 10 พ.ค. 65     : แพทยสภา


มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับ แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม  นักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปธพ.9) และภาคีเครือข่าย  จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

     มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับ แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม นักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปธพ.9) และภาคีเครือข่าย จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสปีที่ 4 แห่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2565 เวลา 08.00 - 17.00 น. โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ในฐานะประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา/เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และผู้อำนวยการหลักสูตร ปธพ.พร้อมคณะ เปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสปีที่ 4 แห่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

     โดยพลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ กล่าวว่า มูลนิธิฯ ร่วมกับคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ออกหน่วยให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางแก่ประชาชนและพระภิกษุสงฆ์ ช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดเวลาการเดินทางของผู้ป่วย และลดคิวการรักษาหรือผ่าตัดโรคเฉพาะทางในต่างจังหวัด โดยผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

     “เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผู้ป่วยไม่กล้าไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล แพทย์ก็เป็นห่วงผู้ป่วย ไม่อยากให้มาสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยอื่น ๆ ในโรงพยาบาล การรักษาพยาบาลผู้ป่วยบางรายก็ต้องเลื่อนออกไป โครงการนี้จะช่วยรักษาพยาบาลผู้ป่วยเร่งด่วน ผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนให้ได้รับการรักษาที่รวดเร็วขึ้น”