พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ 200 รูป และถวายผ้าห่มพระปฐมเจดีย์

: 10 พ.ค. 65     : แพทยสภา


พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ 200 รูป และถวายผ้าห่มพระปฐมเจดีย์ โดย มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับ แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม  นักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปธพ.9)     เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายนนี้ เวลาประมาณ 17.00 น. เนื่องในโอกาสจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสปีที่ 4 แห่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายผ้าห่มพระปฐมเจดีย์ โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ 200 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์และห่มผ้าองค์พระปฐมเจดีย์เพื่อความเป็นสิริมงคล นำโดยพระเทพมหาเจติยาจารย์ (ประธานฝ่ายสงฆ์) และพระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ณ บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ฯ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ประธานและนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 และประธานดำเนินการโครงการแพทย์อาสาร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ และในเช้าวันเสาร์ที่ 30 เมษายน คณะแพทย์จะถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ทุกรูปที่มาร่วมเจริญพระพุทธมนต์ด้วย 495 รูป