โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ จัดคลินิกเฉพาะทางตรวจโรค 14 คลินิก...

: 10 พ.ค. 65     : แพทยสภา


โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสปีที่ 4แห่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จัดคลินิกเฉพาะทางตรวจโรค 14 คลินิก โดย มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับ แพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม  นักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปธพ.9)

     เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ในฐานะประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา/เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และผู้อำนวยการหลักสูตร ปธพ. พร้อม เข้าคณะตรวจเยี่ยมกิจกรรมแพทย์อาสาสำหรับประชาชนทั่วไป

     ทางด้านพลตำรวจโท นายแพทย์วิฑูรย์ นิติวรางกูร ประธานนักศึกษาปธพ.9 เปิดเผยถึงกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสา ฯ ครั้งนี้ว่า มีทั้งสิ้น 14 คลินิก ดังนี้

 1. คลินิกฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)
 2. คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
 3. คลินิกมะเร็งเต้านม (Mammography)
 4. คลินิกกระดูกและข้อ
 5. คลินิกตรวจสุขภาพและโรคทั่วไป
 6. คลินิกรับบริจาคโลหิต
 7. คลินิกโรคระบบทางเดินปัสสาวะ
 8. คลินิกผิวหนัง และ LASER
 9. คลินิกจักษุ
 10. คลินิกทันตกรรม
 11. คลินิกผ่าตัดหู
 12. คลินิกฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
 13. คลินิกวีลแชร์
 14. คลินิกกฎหมาย

     “เราจะนำแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดโอกาสในจังหวัดนครปฐม ตั้งเป้าหมายการให้บริการประชาชนให้ได้ 1,000 คน ตามที่สำรวจไว้ล่วงหน้าแล้ว ทั้งนี้ในแต่ละคลินิกเริ่มมีผู้ป่วยที่ต้องทำหัตถการหรือผ่าตัดเฉพาะทาง นัดหมายเข้ามารับบริการตลอดเดือนเมษายน ที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม พร้อมกันนี้ภายในงานยังจัดให้มีคลินิกกฎหมาย การฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ยึดตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขด้านการผ่อนคลายการบังคับใช้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด”