คณะแพทย์ถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสปีที่ 4...

: 10 พ.ค. 65     : แพทยสภา


คณะแพทย์จะถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสปีที่ 4 แห่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


          เมื่อวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 คณะแพทย์จะถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ 495 รูป เนื่องในโอกาสจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสปีที่ 4 แห่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม โดยมีการถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ เช่น คลินิกมวลกาย คลินิกตรวจตา บริการฉีดวัคซีน เป็นต้น และประกอบพิธีสงฆ์ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์