พิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์แก่คนพิการ ได้แก่ รถเข็นวีลแชร์ ให้กับผู้ป่วย ผู้พิการ...

: 30 เม.ย. 65     : แพทยสภา


พิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์แก่คนพิการ ได้แก่ รถเข็นวีลแชร์ ให้กับผู้ป่วย ผู้พิการ โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสปีที่ 4แห่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


     เมื่อวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ในฐานะประธานมูลนิธิธรรมา ภิบาลทางการแพทย์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พล.อ.ต.นพ. อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา/เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และผู้อำนวยการหลักสูตร ปธพ.พร้อมคณะ เข้าร่วมตรวจเยี่ยมกิจกรรมแพทย์อาสาสำหรับประชาชนทั่วไป ณ โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม  พร้อมมอบอุปกรณ์การแพทย์แก่คนพิการ ได้แก่ รถเข็นวีลแชร์ ให้กับผู้ป่วย ผู้พิการ พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียนแก่เด็ก ๆ ในพื้นที่ ในโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสปีที่ 4 แห่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษก