แพทยสภา เตรียมความพร้อม PDPA จัดประชุมสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย...

: 24 พ.ค. 65     : แพทยสภา


แพทยสภา เตรียมความพร้อม PDPA จัดประชุมสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย     วันนี้ (24 พค. 2565) เวลา 09.00 น. ศ.เกียรติคุณ พญ. สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นประธานในการเปิดการเสวนากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งแพทยสภาร่วมกับสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย ทั้ง 11 แห่ง (แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด สัตวแพทย์ และด้านสังคมได้แก่ ทนายความ วิศวกร บัญชี สถาปนิก ฯลฯ) ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากร ได้เตรียมระบบข้อมูลส่วนบุคคลของสภาวิชาชีพตนเอง โดยได้รับความร่วมมือจากสภาทนายความ นำโดยนายทัศนัย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายวุฒิพงศ์ เวชยานนท์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เป็นวิทยากร เสวนาเชิงปฏิบัติการ ให้กับบุคลากรทั้ง 11 สภาวิชาชีพ โดยมี พล.อ.ต. นพ. อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร ณ ห้องประชุมวชิรเวช ชั้น 14 สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา อาคารมหิตลาธิเบศร กระทรวงสาธารณสุข
     สมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทยเป็นการก่อตั้งขึ้น 11 สภา ประกอบไปด้วย ด้านสุขภาพ ได้แก่ แพทยสภา สภาการพยาบาล ทันตแพทยสภา สภาเภสัชกร สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำบัด สัตวแพทยสภา และด้านสังคมได้แก่ ทนายความ สภาวิศวกร สภาการบัญชี สภาสถาปนิก
     โดยเล็งเห็นว่าวิชาชีพต่างๆ ทั้งทางสุขภาพและด้านอื่นล้วนมีความสำคัญโดยมีกระบวนการทำงานคล้ายคลึงกันจึงมาร่วมมือกันดำเนินนโยบายและวางแผนการปฏิบัติงาน โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกัน ของนายกสภาและเลขาสภา ทุก 2 เดือน เพื่อประสานการดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน
     ทั้งนี้จะมีการจัด ให้กับราชวิทยาลัย/วิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กำกับดูแลของแพทยสภาต่อไป