แพทยสภาร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวาย แด่เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)...

: 22 พ.ค. 65     : แพทยสภา


แพทยสภาร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวาย แด่เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)
     แพทยสภาร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวาย แด่ เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 19:00 น. ณ อาคารบุญญาวาส วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร ซอยสุขุมวิท 101 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร นับเป็นวันที่ 516 ในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย โดยพระพิธีทั้ง 8 รูป จากวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นองค์สวดพระอภิธรรม โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา อุปนายกแพทยสภาคนที่ 1 พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา นพ.ธนกฤต จินตวร ผู้ช่วยเลขาธิการแพทยสภาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี