สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา มอบอุปกรณ์การเรียน/หน้ากากอนามัย และเลี้ยงไอศกรีมแก่เด็กกำพร้า/เด็กด้อยโอกาส...

: 26 พ.ค. 65     : แพทยสภา


สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา มอบอุปกรณ์การเรียน/หน้ากากอนามัย และเลี้ยงไอศกรีมแก่เด็กกำพร้า/เด็กด้อยโอกาส
   เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2565 พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ได้เข้ากราบ พระครูสมุห์เดือน ปุญญจาโร, ดร. เจ้าอาวาสวัดโบสถ์วรดิตถ์ และได้เข้าเยี่ยม สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสโดยจากการเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้พบว่า วัดโบสถ์วรดิตถ์ให้การอุปการะเด็กจากหลากหลายสถานะ ได้แก่ เด็กกำพร้า ซึ่งบางส่วนเป็นเด็กชาวเขาที่พ่อแม่เสียชีวิตจากการสู้รบและทหารนำมาฝากไว้ รวมถึงเด็กกำพร้าจรจัดที่มีผู้พบเห็นนำมาฝากไว้ เด็กยากจนจากครอบครัวที่มีลูกมาก และเด็กที่มีปัญหาครอบครัวจากการหย่าร้างของพ่อแม่ ท่านเจ้าอาวาสได้รับอุปการะเลี้ยงไว้ในวัดจำนวนกว่า 300 คน ตั้งแต่ 3 ขวบ จนถึง 20 ปี

   โดยท่านเจ้าอาวาสให้ที่อยู่อาศัย รับผิดชอบเรื่องอาหาร 3 มื้อ/วัน บริหารจัดการดูแลเรื่องเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค ตลอดจนให้การศึกษา ฟรี แก่เด็กที่อุปการะไว้ในวัดและเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจัดหาอุปกรณ์การเรียนทั้งหมด ภายใต้ชื่อโรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ (วัดโบสถ์วรดิตถ์อุปถัมป์)

   ดังนั้น เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา จึงได้ไปมอบเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียน เป้กระเป๋า หน้ากากอนามัย และเลี้ยงไอศครีมเด็กนักเรียนกำพร้า ยากจนและด้อยโอกาส ที่โรงโรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ (วัดโบสถ์วรดิตถ์อุปถัมป์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง)
: ข้อมูลเพิ่มเติม วัดโบสถ์วรดิตถ์ เป็นวัดเล็กๆ อยู่ในอำเภอป่าโมก จ.อ่างทอง สถานที่นี้ไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก แต่กลับเป็นสถานที่ชุบเลี้ยงเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสหลายร้อยชีวิต ไม่น่าเชื่อว่าวัดเล็กๆที่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก จะมีกิจกรรมอันยิ่งใหญ่ ไม่สร้างถาวรวัตถุ แต่เน้นสร้างคน ท่านใดอยู่ใกล้ ๆ แวะไปทำบุญได้นะคะ