เชิญชวนแพทย์แสดงความจำนงเพื่อเลือกตั้งออนไลน์กรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2566-2568...

: 14 มิ.ย. 65     : แพทยสภา
แสดงความจำนงเลือกตั้งออนไลน์กรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2566-2568
ได้ตั้งแต่ วันที่ 15 มิถุนายน - 15 สิงหาคม 2565

(แพทย์ที่แสดงความจำนง ต้องมี Pin Code ก่อน)


แพทย์ที่ไม่มี Pin Code คลิก link ด้านล่าง

*คลิก เพื่อลงทะเบียน สร้าง PinCode


แพทย์ที่มี Pin Code แล้ว แสดงความจำนง คลิก link ด้านล่าง

*คลิก เพื่อแสดงความจำนงเลือกตั้งออนไลน์กรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2566-2568


หมายเหตุ

  1. สมาชิกแพทยสภาต้องมี Pin Code ก่อนที่แสดงความจำนงเลือกตั้ง
  2. พบปัญหาการลงทะเบียน Pin Code โทร
    • 02-590-1887 , 099-498-4509 ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
    • 02-590-1884 ฝ่ายทะเบียน
    • 02-590-1886 ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
  3. ท่านสามารถสอบถามได้ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น. หรือ Inbox ที่ Facebook แพทยสภา