มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.) ร่วมกับ The Better Health Programme กำหนดจัด e-journal workshop...

: 15 มิ.ย. 65     : แพทยสภา


ข่าวประชาสัมพันธ์  
ด้วยมูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.) ร่วมกับ The Better Health Programme กำหนดจัด e-journal workshop on 17 June 2022 เวลา 14.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting  ขอเรียนเชิญแพทย์ท่านใดที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว