พิธีห่มผ้าพระมหาธาตุ พระสงฆ์ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรี...

: 24 มิ.ย. 65     : แพทยสภา


พิธีห่มผ้าพระมหาธาตุ พระสงฆ์ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรี  โดย นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปธพ.9) เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนการจัด “โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565” ณ จังหวัดราชบุรี


     เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 03.30 น. ณ โรงพยาบาลราชบุรี นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปธพ.9) คณะแพทย์อาสา และเจ้าหน้าที่จิตอาสา เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมคลินิกเฉพาะทางเพื่อตรวจรักษาประชาชน และในช่วงบ่าย เวลา 15.30 น. คณะนักศึกษา ปธพ.รุ่นที่ 9 ได้เข้าร่วมพิธี ห่มผ้าพระมหาธาตุ พระสงฆ์ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรีเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะรวมทั้งจิตอาสาที่เข้าร่วมปฏิบัติงานการกุศลครั้งนี้


Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต