แพทยสภา จับมือ สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้เชี่ยวชาญการดำเนินคดีทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 (ปอพ.1)...

: 02 ส.ค. 65     : แพทยสภา


แพทยสภา จับมือ สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้เชี่ยวชาญการดำเนินคดีทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 (ปอพ.1)     เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 14.00  ที่ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ มีพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญการดำเนินคดีทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 (ปอพ.1) โดยท่านสิงห์ชัย  ทนินซ้อน  อัยการสูงสุด เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรความร่วมมือครั้งนี้ และศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา ได้กล่าวขอบคุณท่านอัยการสูงสุด กรรมการหลักสูตร และทีมงานผู้ประสานงานของสำนักงานอัยการสูงสุดและแพทยสภาทุกท่าน ที่ทำให้โครงการหลักสูตร “ผู้เชี่ยวชาญการดำเนินคดีทางการแพทย์” รุ่นที่ 1 สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งถือเป็นความร่วมมือครั้งแรกของสำนักงานอัยการสูงสุดและแพทยสภาสำหรับการจัดทำหลักสูตรร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างวงการแพทย์ และทางอัยการในการดำเนินคดีทางการแพทย์ โดยมี พล.อ.ต.นพ.อิทธพร  คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา ให้การต้อนรับ

     นอกจากนี้ ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ อุดม คชินทร  ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “อดีต ปัจจุบัน อนาคต ของวงการแพทย์ไทย”  ในการจัดหลักสูตรครั้งนี้มีการเรียนการสอนทางด้านวิชาการรวมถึงการดูงานในระบบสาธารณสุข ในระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 5 ตุลาคม 2565