ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสถาบันมหิตลาธิเบศร...

: 16 ส.ค. 65     : แพทยสภา


ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสถาบันมหิตลาธิเบศร

 

  1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม สถาบันมหิตลาธิเบศร จำนวน 1 ตำแหน่ง
  2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ/บัญชี/การเงิน สถาบันมหิตลาธิเบศร จำนวน 1 ตำแหน่ง