ประกาศแพทยสภา เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2566-2568...

: 15 ส.ค. 65     : แพทยสภา
 

ประกาศแพทยสภา
คณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2566-2568 ที่ 4/2565
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ.2566-2568