นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7-9 และคณะแพทย์อาสา  ร่วมพิธีสวดมนต์ นั่งสมาธิ ณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี...

: 10 ก.ย. 65     : แพทยสภา


นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7- 9 และคณะแพทย์อาสา  ร่วมพิธีสวดมนต์ นั่งสมาธิ ณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี ก่อนเริ่มโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่ 6 ประจำปี 2565     เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 ณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี พระครูปลัดสมนึก สุธมฺมถิรสทฺโธ เจ้าอาวาสวัดจันทาราม และคณะสงฆ์ นำนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง  รุ่นที่ 7- 9 คณะแพทย์อาสา โดยมี พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภาและเลขาธิการมูลนิธิธรรมา ภิบาลทางการแพทย์ ร่วมสวดขอขมา พระพุทธเจ้า พระอริยสงฆ์ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ และขอพรให้การจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 ประสบความสำเร็จ โดยมีการถวายการตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ จังหวัดอุทัยธานีที่วัดท่าซุง จำนวน 1,000 รูป และคลินิกพิเศษ 14 คลินิก ในวันที่ 11 กันยายน 2565  เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป


Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต