โครงการค่ายศาลยุติธรรม กับ แพทยสภา ครั้งที่1 (ยพ.1)

: 14 ก.ย. 65     : แพทยสภา


โครงการค่ายศาลยุติธรรม กับ แพทยสภา ครั้งที่1 (ยพ.1)     เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นประธานในการเปิดโครงการค่ายศาลยุติธรรม กับ แพทยสภา ครั้งที่ 1 (ยพ.1) ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างสองสถาบันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ทางการแพทย์และกฎหมาย โดย สถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการ ร่วมกับ สถาบันมหิตลาธิเบศร ของแพทยสภา โดยมี พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภาและผู้อำนวยการสถาบันมหิตลาธิเบศร เป็นผู้ดำเนินโครงการ ฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ข้าราชการตุลาการ 60 คนและ ผู้บริหารทางการแพทย์ 40 คน  เป็นโครงการที่เน้นการมีส่วนร่วมขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับวงการแพทย์ไทย  เรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การปฏิรูประบบและพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศ ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 -16 กันยายน 2565 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ หัวหิน จ.เพชรบุรี

Copyright © สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์โดยแพทยสภา ห้ามทำการลอกเลียน ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดนอกจากจะได้รับอนุญาต