ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖...

: 20 ธ.ค. 65     : แพทยสภา


ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)

..............

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ประกาศรับสมัครให้ทุนการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ (คลิก)